Skip to content →

Terapeutisk arbejdsform


Ud fra vores møde og din problematik vælger jeg terapeutisk tilgang.
Jeg arbejder med følgende terapiformer:

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi bygger på den menneskelige evne til at reflektere og uddrage ny og særlig viden af erfaringer – og gå styrket ud af problemer og bestræbelser på at overvinde dem. Eksistentiel terapi handler om at lære hvordan, man kan leve mere hensigtsmæssigt og opdage såvel styrker som svagheder hos sig selv. Det handler om at finde ud af, hvilke forhindringer man selv opstiller for at opnå det, man siger, man gerne vil. Eksistentiel terapi handler om at lægge tilværelsens puslespil.

Den fænomenologiske del handler om at kaste lys over vores antagelser om verden og vores andel i den, for dermed at kunne se os selv, verden og vores relationer til den i et tydeligt skær – og måske blive bedre til at skelne sande overbevisninger fra falske.

Gennem den eksistentielle tilgang udfoldes den oprindelige betydning af ordet ”therapeia” – at passe på den anden ved at være ved siden af ham eller hende. Således stilles klienten nænsomt ansigt til ansigt med livets realiteter, mens terapeuten støtter ham/hende i at samle mod til at begynde den lange rejse det er at finde ud af, hvad der bør forandres.

De fleste mennesker ved, at når man har mistet orienteringen, er man bedre stillet med et kort, så man selv kan finde vej, frem for at famle rundt i blinde, mens nogen tager føringen, og man passivt lader sig bringe i sikkerhed (eller ind i et dødvande). Det kan være hårdt at se problemerne i øjnene, men det er også begyndelsen til fremskridt og forandring.

Når jeg slipper det, jeg er, bliver jeg det, jeg kunne være – (Laotse)

Mindfulness baseret terapi

Mindfulness er en form for ”oprydning” i nuet.

At leve ”mindfuldt” indebærer at træffe valg og at tage ansvar for de valg, man træffer – også de passive fravalg.

I essensen handler mindfulness om opmærksomhed. I terapeutisk sammenhæng kan mindfulness hjælpe dig til at udfordre din automatiske tilgang til dig selv og dit liv.

At skulle se en radikal anden version af sig selv i øjnene kan virke overvældende og næsten truende; det kræver ægte mod.

Hjernen elsker gamle og kendte spor. Jo oftere man gentager en tanke, en handling, en følelse, jo stærkere bliver evnen (tendensen) til denne tanke, handling og følelse. På denne måde kan man sige, at hjernen økonomiserer med sine kræfter.

Skønt vi mennesker i udgangspunktet er ”frie”, er de fleste af os i en eller anden udstrækning slaver af vores frygt og begær.

Men, det er vigtigt at huske på, at det, vi reagerer på, ikke nødvendigvis er virkeligheden, men vores bedømmelse af den. Gennem Mindfulness baseret kognitiv terapi bliver du således nænsomt udfordret i bevidst at iagttage og undersøge egne grundantagelser, bryde fastlåste mønstre og at være undersøgende på muligheder, begrænsninger og modsætninger i dit liv.

Vi er, hvad vi tænker. Alt hvad vi er, udspringer af vores tanker. Med tankerne skaber vi verden – (Buddha)

ACT ( Acceptance and Commitment Therapy )

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy og er en empirisk dokumenteret behandlingsmetode, der udspringer af Kognitiv adfærdsterapi. ACTs målsætning er at hjælpe mennesker til at leve et rigt, alsidigt og meningsfuldt liv, samtidig med at de bliver i stand til at håndtere den smerte, der nødvendigvis hører med til livet. I stedet for at formidle teknikker til at forfølge lykken, prøver man indenfor ACT at lære mennesker, hvordan de kan undgå at slås med – og løbe fra virkeligheden, og dermed gå glip af selve nuet.

ACT er ikke rettet mod forandring af tanker og følelser. Fokus i terapien rettes snarere mod et aktivt valg om at kunne rumme og acceptere tanker og følelsers eksistens til fordel for større psykologisk fleksibilitet samt øget livskvalitet. Der rettes særligt fokus på personlig værdisætning med efterfølgende bevægelse mod en personligt oplevet værdifuld tilværelse. ACT har vist sig at være en effektiv hjælp for mennesker med eksempelvis PTSD, depression, angst og kroniske smerter.

Livet giver mest til dem, der får mest ud af det, livet giver dem – (Russ Harris).